Üyelik

Üyelik

Vakfımıza üyelik için sizleri bekliyoruz.Resmi senedimizin 15.maddesine göre üye olma usulü aşağıda belirtilmiştir.

Üye Olma Usülü:

Vakfa üye olmak isteyenler, başvurularını GÖREV VAKFI Üyelik Giriş Beyannamesini doldurmak ve Yönetim Kuruluna vermek suretiyle yaparlar. Yönetim Kurulunca, bu başvuru, en geç iki ay içerisinde karara bağlanır. Bu kararın ilgiliye tebliğini takip eden ilk aybaşından itibaren gerekli ödentilerin yatırılmasıyla Vakıf üyeliği hukuken ve fiilen başlar. Ancak, Vakfın ilk kuruluş yılında yapılacak üyelik başvuruları hakkında Yönetim Kurulu Başkanlığınca Üyelik isteğinin reddi dışında alınacak kararların ilgiliye tebliği gerekmez. Vakıf üyelerine bir kimlik belgesi verilir.

Vakıf Üye Aidatları Ne Kadar? Nasıl Ödemem Lazım?

2016 yılı için aylık 100 TL olup Vakfın banka hesabına havale yoluyla ödenmektedir.

Vakıf Üye Aidatlarını Vakfa Gelerek Ödemek İstersem, bu Mümkün mü?

Evet. Vakfa gelip muhasebeye aidat tahsil makbuzu ile ödeme yapılması mümkün

Yurt Dışında İkamet Ediyorum. Vakıf Üyesi Olabilir miyim?

Evet. Hiç bir engel yoktur.