Bağış İşlemleri

AYDINLIK BİR TÜRKİYE VE BAĞIMSIZ BİR MEDYA İÇİN GÖREV VAKFI SİZLERİ BAĞIŞ YAPMAYA DAVET EDİYOR

Görev Vakfı Nakdi Bağış Kabul Etmektedir.

Ürün, hizmet, gayrimenkul, menkul, vasiyet bağışı yapabileceğiniz gibi, tüm bağış kampanyalarımıza nakdi olarak da destek verebilirsiniz.

Bu nakit bağışlarınız;

  • Sosyal sorumluluk projelerinde,
  • “Huzur evi ve Yaşlı Bakım Merkezi” projemizde,
  • Başarılı öğrencilerin barınmasını sağlayacak yurt projelerinde,
  • İletişim alanında çalışanların çocukları veya iletişim eğitimi gören öğrencilerimizin hem eğitim, hem de sosyal ve kültürel ihtiyaçları için,
  • Kültür ve sanat projelerinde,
  • Faaliyetlerini yürütmek için kuracağı ve ortak olacağı şirketlere sermaye payı olarak, kullanılacaktır.

Görev Vakfı’na Vakıf Faaliyetlerimizde Kullanılmak Üzere Ayni Bağışta Bulunarak Katkı Sunabilirsiniz

Ürün ve hizmetlerinden bağış yaparak, zorunlu harcama kalemlerimizden bir bölümünü karşılayabilirsiniz.

Gıda (gıda bağışlarınız Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın gıda standardına uygun, son kullanım tarihine en az dört ay süre kalmış olmalıdır), giyim, kırtasiye malzemesi, mobilya, beyaz eşya gibi ürünler de bağışlayabilirsiniz.

Görev Vakfı Menkul Kıymetlerinizi de Kabul Etmektedir

Taşınır menkulleriniz ile tahvil, hazine bonosu, hisse senedi gibi menkul kıymetlerinizi de Vakfımıza bağışlayarak vakıf faaliyetlerimize destek olabilirsiniz.

Görev Vakfı Gayrimenkul Bağışlarınızla Çok Büyüyecektir.

Arsa, tarla, daire, ev gibi gayrimenkullerinizi Vakfımıza bağışlayarak büyük projelerimizin gerçekleştirilmesine katkıda sunabilirsiniz.

Görev Vakfı Vasiyet Bağışı Yapmanızı Bekliyor.

Görev Vakfı, aydınlık bir Türkiye’nin kültür, eğitim, sanat ve bağımsız medya ile sağlanacağına inanan hayırseverleri, gözleri arkada kalmadan vasiyet bağışında bulunmaya davet ediyor.

Vakfa Bağış Yapmak

Toplumsal hayatımızda çok önemli bir yeri olan Vakıf kurumunun işlevlerini yerine getirebilmesi, vakfın kuruluşunda tahsis edilen mal ve hakların geliri ile daha sonra yapılan bağışlara bağlıdır.

Genel olarak vakfa iki şekilde bağış yapılabilir. Bağış yapmak isteyen kişi sağ iken, sahibi olduğu herhangi bir taşınır veya taşınmaz malı veya bir hakkı, vakfa şartlı veya şartsız olarak bağışlayabilir. Bu bağışı yaparken mal veya hakkın sadece kuru mülkiyetini bağışlayıp; intifa, yani yararlanma hakkını veya sükna, yani oturma hakkını saklı tutabilir. Böylece mal veya hakkın sadece çıplak mülkiyeti vakfa geçer, kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı ölünceye kadar bağış yapan kişide kalır. Bu yöntemle yapılacak bağışlardan, hukuka aykırılıklar dışında, daha sonra vazgeçmek mümkün değildir.

Bir diğer bağışlama yöntemi ise vasiyetname düzenleme yolu ile olmaktadır. Bağış yapmak isteyen kişi, sağlığında düzenleyeceği vasiyetname ile herhangi bir malını veya tüm malvarlığını vakfa bırakabilir. Bu bağış şekline ölüme bağlı tasarruf denilmektedir. Noter huzurunda resmi şekilde yapılabileceği gibi el yazısı ile yazılıp notere teslim etmek sureti ile de düzenlenebilir. Vasiyeti yapan kişi hayatta olduğu sürece vasiyete konu olan malvarlığı üzerindeki mülkiyet haklarını istediği gibi kullanır. Zira vasiyetname, vasiyeti yapan kişinin vefatından sonra hüküm ifade eder.

GÖREV Vakfı, bağış ya da vasiyet yapmak isteyenlere gerekli hukuki yardımı yapmaktadır.

Vakıfbank Beyoğlu Şubesi / İst.

Hesap Adı : İLETİŞİM GÖNÜLLÜLERİ VE GÖREVLİLERİ VAKFI  

Hesap No : 158007304787529

IBAN: TR78 0001 5001 5800 7304 7875 29