“Basın, yayın, eğitim, kültür ve sanat gibi iletişim alanlarında faaliyette bulunmak, faaliyette bulunanlara her türlü katkıyı vermek, televizyon, radyo, gazete ve dergi yayıncılığının toplumu bilgilendirme ve aydınlatma amacı doğrultusunda sürekli gelişmesine katkıda bulunmak” üzere

İletişim Gönüllüleri ve Görevlileri (GÖREV) Vakfı’nı kurmuş bulunmaktayız.

Vakfın Misyonu:

a) Televizyon ,radyo, gazete ve dergi yayıncılığını geliştirmek. İletişim hukuku, yönetimi ve denetimi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu alanlarda yapılan çalışmaları desteklemek. Bu konularda kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırmaları özendirmek.

b) Yukarıda belirtilen alanlarda eğitim veren öğretim kurumları ile ulusal ve uluslararası meslek kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

c) Televizyon ,radyo, gazete ve dergi yayıncılık faaliyetlerini ve hizmet düzeylerini artırıcı her türlü çalışmalarda bulunmak ve bu çalışmaları desteklemek.

d) Medya çalışanlarının ve ailelerinin ekonomik, sağlık ve sosyal, eğitsel ve kültürel gereksinmelerinin karşılanması için çaba göstermek, bu doğrultuda yapılan ve yapılacak çalışmalara katılmak ve yardımcı olmak

e) Gazete ve dergi yayıncılık faaliyetleri ile ilgili eğitim ve öğretim verme amacını taşıyan mevcut veya kurulacak sermaye şirketlerine ortak olmak.

f) Televizyon,radyo ve gazete,dergi yayıncılığı ve eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluşlara ve şirketlere her türlü program yapımcılığı, reklam ve tanıtım hizmetleri vermek.

g) Yayıncılık,kültür,sanat ve eğitim alanlarında burslar vermek

h) Her türlü sosyal sorumluluk projeleri yapmak.Sosyal sorumluluk projelerinde yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak

i) Medya işletmeleri ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak ve bu konularda çeşitli programlar hazırlayarak uygulamaya koymak.Bu konuda yapılan çalışmaları özendirmek ve bilimsel toplantılar ve yarışmalar düzenlemek.Ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak, kurslar, konferanslar ve paneller düzenlemek.

j) Eğitim ve araştırma birimleri kurmak. Bunların kurulmasına destek olmak. Bu nitelikteki faaliyetlere katılmak, ortak çalışmalar yapmak, yayıncılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

k) Vakıf amaçlarını etkin bir şekilde gerçekleştirmek, varlıklarını değerlendirmek ve Vakıf için gerekli geliri düzenli ve yeterli bir biçimde sağlamak için, çeşitli iktisadi faaliyetlerde bulunmak.