USMER Tarım Çalıştayı sonuçlandı

Alanında uzman isimleriyle düzenlenen USMER Tarım Çalıştaylarının ilki gerçekleştirildi

Çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda, 2/B alanlarının, bu alanları geleneksel olarak işleyen orman köylülerine kalıcı olarak tahsisi ve bu alanlarda yapılabilecek üretim faaliyetleri ile terör nedeniyle boşaltılan köylere geri dönüşün ve bu köyler ile meraların yeniden ihyası ile ilgili konular görüşüldü. USMER’den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

2/B alanlarının Anayasaya ve çeşitli AYM kararlarına göre satışının mümkün olmadığı, bugüne kadar yapılan satışların ve belirlenen bütün fiyatların geçersiz olduğu belirtildi. Bu alanların buraları geleneksel olarak işleyen ailelere bedelsiz, üretim yapılması şartıyla ve başka kişi ya da kurumlara devrinin engellenmesi koşuluyla tahsis edilmesi formülü hem üretimi artırmak hem atıl alanları ve atıl insan gücünü harekete geçirmek bakımından en etkili yöntem olduğu belirtildi. USMER Tarım Araştırmaları Merkezi, kısa bir süre içerisinde bu konuyu ayrıntılı bir proje haline getirecek ve kamuoyu ile hükümete bir uygulama projesi olarak sunacaktır.

Terör nedeniyle Güneydoğu ve Doğu bölgelerimizde boşaltılan köylere dönüş, aynı zamanda terörle mücadelenin ve terörün insan kaynağını kurutmanın da stratejik bir yoludur. Büyük kentlerde niteliksiz işlerde çalışan, işsiz olan ya da suça sürüklenen, terör örgütlerinin istismarına açık genç iş gücünün Türkiye’nin tarımsal üretim faaliyetine katılması için USMER yine ayrıntılı bir program çalışmasına başlamıştır. Köylerin imarı, ekilecek alanların ve ürünlerin tespiti, hayvan ırklarının tespiti, arıcılık bölgeleri, bu ürünlere bağlı atölye ve sanayi işletmelerinin planlanması, kooperatifçiliğin örgütlenmesi, ülke içinde ve sınır ötesinde pazarların ve buralara nakliyenin planlanması, mayından temizlenen arazilerin ve altı verimli taşlık arazilerin temizlenerek topraksız ya da az topraklı ailelere tahsis edilmesi gibi ayrıntıların yer alacağı program, yine hükümete ve kamuoyuna açıklanacaktır. USMER, Tarım konusunda, hem makro planlamaya ilişkin hem de özel alanlara ilişkin çalışmaya ve çözümler üretmeye devam edecektir.